(2-6) – اصول تسهیلات بانکی 18
(2-6-1) – اصل نقدینگی 18
(2-6-2) – اصل منفعت 18
(2-6-3) – اصل امنیت 19
(2-6-4)- اصل نظارت 19
(2-7) – اصل تخصیص 19
(2-7-1) – اصل تخصیص بانکی از نظر انگلیس 20
(2-7-2) – اصل تخصیص بانکی از نظر آلمان 20
(2-7-3) – اصل تخصیص بانکی از نظر فرانسه 21

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(2-8) – سپرده های بانکی 21
(2-8-1) – سپرده های قرض الحسنه 21
(2-8-1-1) – سپرده های جاری 22
(2-8-1-2) -سپرده های پس انداز 22
(2-8-2)- سپرده های مدت دار 22
(2-9-1)- تسهیلات اعتباری 22
(2-9-1) – قرض الحسنه 23
(2-9-2) – مضاربه 24
(2-9-3) – مشارکت مدنی 24
(2-9-4) – مشارکت حقوقی 24
(2-9-5) – فروش اقساطی 25
(2-9-6) – اجاره به شرط تملیک 25
(2-9-7) – معاملات سلف 25
(2-9-7-1) – شرایط محصولات پیش فروش سلف 26
(2-9-8) – جعاله 26
(2-9-9) – مزارعه 26
(2-9-10) – مساقات 27
(2-10) – انواع تسهیلات از لحاظ مدت 27
(2-10-1) – تسهیلات کوتا مدت 27

(2-10-2) – تسهیلات میان مدت 27

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید